MaxPatrol

مدیریت آسیب پذیری و انطباق

MaxPatrol

MaxPatrol

 

این محصول بدون نیاز به نصب agent و با حداقل دسترسی به منابع و همچنین با استفاده از متدهای جعبه سیاه و جعبه سفید، آسیب پذیریها و نقص های ساختاری در برنامه های کاربردی، پایگاه دادها، شبکه ها و سیستم عامل ها را شناسایی می کند.
توانایی این محصول در پشتیبانی از زیر ساخت های رایج نظیر ERP، ICS/SCADA، Core Telegram و سیستم های بانکی منحصر به فرد می باشد. این محصول یک راه کار مدیریت آسیب پذیری است که مورد اعتماد بیش از هزاران شرکت برای تامین امنیت و انطباق می باشد.

فهرست