سیسکو

با توجه به گسترش روزافزون سیستم های تحت شبکه و تجهیزات با تکنولوژیهای جدید، لزوم تربیت افراد متخصص در زمینه طراحی و مدیریت سیستم های شبکه های کامپیوتری حس می گردد. امروزه در اکثر سیستم های شبکه از تجهیزات سوئیچینگ و روتینگ سیسکو ، تجهیزات امنیتی و تجهیزات ذخیره سازی و … استفاده می شود. بدین منظور شرکت بلوکات در جهت براورده ساختن این نیاز کارفرمایان اقدام به برگزاری آموزش های حرفه ای در دو بخش زیر نموده است:

 

الف)آموزش های راهبری تجهیزات

در دوره های راهبری که با عنوان دوره های عمومی ارائه می شود راهبری تحهیزاتی که در ساختار شبکه کارفرما وجود دارد و یا به تازگی خریداری شده است و کارفرما نیاز به یادگیری استفاده از ویژگی های این تجهیزات را دارد.

ب)آموزش های استاندارد

در این دوره ها مطابق با استاندارد های ارائه شده و سرفصل های موجود هر رشته مانند: CCNP، MCSA و  CCNA و… ارائه می گردد.

برخی از این دوره ها عبارتند از :

آموزش دوره های پیشرفته مبتنی بر سیسکو (CCIE)
آموزش دوره های متوسط مبتنی بر سیسکو (CCNP)
آموزش دوره های مقدماتی مبتنی بر سیسکو (CCNA)
آموزش دوره های متوسط و پیشرفته امنیت شبکه
آموزش مقدماتی و پیشرفته ذخیره سازها
فهرست