شرکت بلوکات خدمات پشتیبانی خود را در چند بخش ارائه می نماید :

خدمات پشتیبانی در زمینه Help Desk
خدمات پشتیبانی در زمینه بخش اکتیو شبکه ( سرورها، سوئیچ ها، روترها و تجهیزات امنیتی)
خدمات پشتیبانی در زمینه نگهداری سرویس های مراکز داده (Data Center) به صورت Live
خدمات پشتیبانی سخت افزار مراکز داده
خدمات پشتیبانی جهت Backup گیری اطلاعات
خدمات پشتیبانی از شعبات بانک ها و موسسات مالی
فهرست